Šmarjeta

Namigi za izlet:
1. Obisk mlinarja in čebelarja ter ogled Hiše žive dediščine, zaključek s kosilom v Šmarjeških Toplicah in kopanjem v Termah Šmarješke Toplice
2. Obisk turistične kmetije, ogled naravnega termalnega izvira v Klevevžu, ogled Hiše žive dediščine, ogled jezera z lotosi
3. Pohod po arheološki poti na Vinji Vrh, ogled Hiše žive dediščine

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
GPS: N 45.887746, E 15.247064

visit@smarjeske-toplice.si

+386 51 361 615