O nas

O NAS

VIZIJA: Slovenija kot popotnikom z avtodomi prijazna destinacija.

Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je od junija 2014, ko je bila pobuda predstavljena na Mirni, postavil dobre temelje za prihodnje delo.

 

V projekt so vključene slovenske občine, ki jih druži zavest, da so popotniki z avtodomi dragoceni gostje, ki si želijo raziskovati in doživeti Slovenijo od blizu in nikakor ne le z avtoceste.

 

Gre za edinstven način povezovanja slovenskih občin, ki je priložnost za usmerjeno promocijo lokalne skupnosti.

 

Z logotipom povezujemo avtodom in Slovenijo v celoto, simboliziramo povezanost in neprestano gibanje, razvoj, rast, z mehkimi linijami poudarjamo razgibanost slovenske pokrajine, z odprtostjo pa možnost neprestanega širjenja in povezovanja.

 

S sloganom “Stop – Rest – Experience Slovenia in a Motorhome“ popotnika z avtodomom vabimo, naj se v Sloveniji ustavi, si odpočije in predvsem doživi našo prelepo, raznoliko in zeleno deželo.

 

V občinah-partnericah se v tem trenutku popotnik z avtodomom lahko ustavi na več kot 160 različnih lokacijah. Ponekod ima možnost oskrbe, drugje lahko le brezskrbno prenoči, nekje pa mu nudijo vse udobje, ki ga na popotovanju in raziskovanju potrebuje. Vse lokacije pa so predvsem izvrstno izhodišče za raziskovanje in doživljanje Slovenije.

 

Trenutno so v projekt MPZA SLO poleg nosilne občine Mirna vključene še občine Ajdovščina, Ankaran, Apače, Bled, Braslovče, Brežice, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Divača, Dobje, Dobrepolje, Dobrovnik, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hoče-Slivnica, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Izola, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Kranjska Gora, Krško, Lenart, Ljubljana, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Moravske Toplice, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Odranci, Ormož, Pesnica, Pivka, Polzela, Prebold, Preddvor, Ptuj, Radenci, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Ruše, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Središče ob Dravi, Straža, Šentilj, Šentjur, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri, Žužemberk.

CILJI

 • v sodelovanju s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo
 • ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji – naj spoznajo turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu, peš ali s kolesom, ne z avtoceste
 • skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi

SMERNICE za postajališče v Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji:

 • dovolj velika, fizično ločena oziroma ograjena vodoravna in utrjena površina (za vsaj 4 parkirna mesta)
 • ustrezen dovoz 24 ur na dan (za vozila nad 3,5 t teže; ustrezne širine in višine), ki je primerno označen
 • dimenzija enega parkirnega prostora je 6×10 m, nosilnost tal vsaj 3,5 t
 • dovolj manevrskega prostora – možnost obračanja/krožna pot
 • oskrbna postaja (pitna voda, elektrika, izpust odpadne vode, možnost praznjenja wc kaset)
 • posode za smeti (ločevanje odpadkov)
 • diskretna indirektna razsvetljava
 • servisno-turistična tabla:
 • cenik in hišni red
 • kontakti oskrbnika, najbližjih servisov in zdravstvene pomoči
 • namigi za izlet, rekreacijo …
 • gostinska ponudba
 • brezžični internet

CILJNA SKUPINA = AVTODOMARJI

 • zelo odprti in družabni
 • samozavestni in odgovorni, v koraku s časom
 • s pozitivno samopodobo in s suverenim nastopom
 • radovedni, raziskovalni – na enem mestu običajno ostanejo od 2 do 4 dni
 • v avtodomu običajno potujeta dve odrasli osebi
 • urejeni, redoljubni – pospravijo za seboj oz. prostor zapustijo v stanju, kot so ga dobili
 • na počivališčih redko kuhajo
 • kaj avtodomarji želijo?
  • več kot 75 %: sprehajanje, pohodništvo
  • več kot 60 %: počitek, spanje, branje, nakupovanje, pohajkovanje
  • več kot 40 %: kolesarjenje, gostinske usluge, ogled znamenitosti, obisk muzejev, sklepanje poznanstev, plavanje

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 • od 500 m2 rezerviranega prostora samo za avtodome
 • PzA = gradbeno inženirski objekt – gradbena dokumentacija in upravna dovoljenja:
 • za vsako novo urejanje večjega parkirišča od 200m2 je OBVEZNO GRADBENO DOVOLJENJE + PZI
 • če ni gradbenih posegov in je parkirišče že urejeno, ga je treba samo ustrezno opremiti (priključki na GJI – enostavni objekt) in označiti
 • Ali je treba določiti namensko rabo za PzA v OPN ?
  • v naseljih na stavbnih zemljiščih (SS, SK, CU …) ni treba, če je na vseh npr. dopustna dejavnost – rekreacija, gospodarska javna  infrastruktura in dopustni objekti za te dejavnosti
  • v naravi, v bližini naselja ali turistične atrakcije (na K1, K2, G) je treba določiti namensko rabo ZS – zelene površine za oddih, rekreacijo in šport
 • IZVEDLJIVOST
  • je odvisna od razmer posamične lokacije
  • terenske in prometne razmere
  • bližina obstoječe poselitve
  • varstvo
  • sociološki vidik
  • in od določil prostorskega akta za konkretno lokacijo

PROMOCIJA

 • sodelovanje in povezovanje
 • slovenska turistična ponudba skozi oči avtodomarja – zbrati zanimivo na enem mestu
 • skupna tržna znamka in logo
 • spletna stran (poleg predstavitve postajališča vključuje tudi ponudbo posamezne občine)
 • tiskovine: brošura z zemljevidom
 • dogodki
 • … skupni nastop na evropskem turističnem zemljevidu in trgu