Ribnica

Občina Ribnica se nahaja sredi ribniškega polja med grebenoma Male in Velike gore. Tu že več kot 500 let domujeta suha roba in lončarstvo, ki sta prepleteni z bogato naravno in kulturno dediščino.

www.turizem.ribnica.si

Fotografije: Arhiv občine

USTAVITE SE...