Ribnica

Občina Ribnica se nahaja sredi ribniškega polja med grebenoma Male in Velike gore. Tu že več kot 500 let domujeta suha roba in lončarstvo, ki sta prepleteni z bogato naravno in kulturno dediščino.

www.turizem.ribnica.si

Photos: Archives of the municipality

STOP BY...